ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Шановні батьки, запрошуємо Вас і Ваших діток, віком з 4 до 7 років на консультацію і заняття з логопедом!

Час появи звуків:

 • 1 - 2 роки: А - О - Е - П - Б - М;
 • 2 - 3 роки: І - И - У - Ф - В - Т Д - Н-к Г Х - Й;
 • 3 - 5 років: З -З - Ц - Ш - Ж - Ч - Щ;
 • 5 - 6 років: Л - Р

Коли звертатися за консультацією до логопеда?

 •  Повна відсутність звуку (лампа - «АМПА»)
 • Повна заміна одного звука іншим:
 • Л: Й-ЛЬ (лампа- «йампа» - «лямпа»);
 • Р: Й-ЛЬ-Л (риба-«Ліба» - «либа»);
 • З: ТЬ-сь-С (санкі- «сянки» - «тянкі»);
 • Ш: ТЬ-сь-С (шуба- «сюба» - «суба» - «Тюба»);
 • Ц: ТЬ-сь-Ц (цапля- «тяпля» - «сяпля»);
 • Змішання в мові двох правильно вимовних звуків (говорить то РИБА то Либа, то ШУБА то суба)
 • Спотворена вимова звуку (класичний приклад звук Р)
 • Якщо дитина не говорить.

Структура логопедичних занять:

 •  Артикуляційна гімнастика
 •  Постановка звуків
 •  Автоматизація звуків у мові
 •  Диференціація звуків у мові
 •  Збагачення словникового запасу
 •  Розвиток лексико-граматичної будови мови
 •  Розвиток фонематичного слуху.
 • Child Having Speech Therapy.

Заняття проводяться індивідуально.  Консультація і заняття з логопедом тривають 45 хвилин.

Обстежується:  будова мовного апарату; звуковимову; сприйняття звуків на слух; словниковий запас дитини; пам'ять; увага; дрібна моторика; зв'язна мова.

  Ласкаво просимо
  в ГЕНІАЛЬНІ ДІТИ